Ulice na slovo j, Vrnjačka Banja

Jastrebačka
Josifa Parisa
Jovana Cvijića